Key English Slovenian
about.buildnumber Build Number:
about.cloudEdition Cloud
about.copyright Copyright 2015 - {currentYear} Mattermost, Inc. All rights reserved Copyright 2015 - {currentYear} Mattermost, Inc. Vse pravice pridržane
about.database Database: Podatkovna zbirka:
about.date Build Date: Datum aplikacije:
about.dbversion Database Schema Version: Verzija sheme podatkovne zbirke:
about.enterpriseEditione1 Enterprise Edition Enterprise Edition
about.enterpriseEditionLearn Learn more about Enterprise Edition at Izvedi več o Poslovni izdaji na
about.enterpriseEditionSst High trust messaging for the enterprise
about.enterpriseEditionSt Modern communication from behind your firewall. Moderna komunikacija izza vaše požarne pregrade.
about.hash Build Hash:
about.hashee EE Build Hash:
about.hashwebapp Webapp Build Hash:
about.licensed Licensed to: Lastnik licence:
about.notice Mattermost is made possible by the open source software used in our [server](!https://about.mattermost.com/platform-notice-txt/), [desktop](!https://about.mattermost.com/desktop-notice-txt/) and [mobile](!https://about.mattermost.com/mobile-notice-txt/) apps. Mattermost je omogočen z odprtokodno programsko opremo, ki se uporablja v našem [strežniku] (! https: //about.mattermost.com/platform-notice-txt/), [desktop] (! https: //about.mattermost.com/ desktop-notice-txt /) in [mobile] (! https: //about.mattermost.com/mobile-notice-txt/) aplikacije.
about.privacy Privacy Policy Pravilnik o zasebnosti
about.teamEditionLearn Join the Mattermost community at Pridruži se Mattermost skupnosti na
about.teamEditionSt All your team communication in one place, instantly searchable and accessible anywhere. Vsa komunikacija vašega tima na enem mestu s takojšno možnostjo iskanja in dosegljiva vsepovsod.
about.teamEditiont0 Team Edition Timska izdaja
about.teamEditiont1 Enterprise Edition