Key English Slovenian
admin.customization.announcement.enableBannerTitle Enable Announcement Banner: Omogoči pasico za obvestila.
admin.environment.notifications.contents.label Email Notification Contents: Vsebina e-poštnega obvestila:
admin.environment.notifications.enable.label Enable Email Notifications: Omogoči e-poštna obvestila:
admin.environment.smtp.skipServerCertificateVerification.title Skip Server Certificate Verification: Preskoči preverjanje strežniškega potrdila:
admin.field_names.bannerColor Banner color Barva pasice:
admin.field_names.bannerText Banner text Besedilo pasice:
admin.field_names.bannerTextColor Banner text color Barva besedila pasice:
admin.ldap.skipCertificateVerification Skip Certificate Verification: Preskoči preverjanje strežniškega potrdila:
admin.permissions.permission.create_emojis.name Create Custom Emoji Omogoči emoji po meri:
admin.saml.adminAttrTitle Admin Attribute: ID atributa:
admin.saml.idAttrTitle Id Attribute: ID atributa:
admin.service.enforceMfaTitle Enforce Multi-factor Authentication: Več-faktorska avtentikacija
admin.service.iconTitle Enable integrations to override profile picture icons: Omogočite integracije za prepis ikon slike profila
admin.service.mfaTitle Enable Multi-factor Authentication: Več-faktorska avtentikacija
admin.service.overrideTitle Enable integrations to override usernames: Omogočite integracije za prepis uporabniških imen
admin.team_settings.team_detail.teamDescription **Team Description**: Opis ekipe
admin.team.maxChannelsTitle Max Channels Per Team: Največje število kanalov na ekipo
admin.team.maxNotificationsPerChannelTitle Max Notifications Per Channel: Največje število obvestil na kanal
admin.team.maxUsersTitle Max Users Per Team: Največje število uporabnikov na skupino
admin.team.restrictDirectMessage Enable users to open Direct Message channels with: Omogočite uporabnikom, da odprejo neposredne kanale z