Key English Slovenian
admin.environment.notifications.contents.label Email Notification Contents: Vsebina e-poštnega obvestila:
admin.environment.notifications.enable.label Enable Email Notifications: Omogoči e-poštna obvestila:
admin.environment.smtp.skipServerCertificateVerification.title Skip Server Certificate Verification: Preskoči preverjanje strežniškega potrdila:
admin.guest_access.mfaTitle Enforce Multi-factor Authentication: Več-faktorska avtentikacija
admin.ldap.skipCertificateVerification Skip Certificate Verification: Preskoči preverjanje strežniškega potrdila:
admin.oauth.providerTitle Enable OAuth 2.0 Service Provider: Omogoči ponudnika storitev OAuth 2.0
admin.saml.adminAttrTitle Admin Attribute: ID atributa:
admin.saml.idAttrTitle Id Attribute: ID atributa:
admin.service.developerDesc When true, JavaScript errors are shown in a purple bar at the top of the user interface. Not recommended for use in production. Ko je true, se napake JavaScripta prikažejo v vijolični vrstici na vrhu uporabniškega vmesnika. Ni priporočljivo za uporabo v produkciji.
admin.service.enableBotTitle Enable Bot Account Creation: Omogoči ustvarjanje računa
admin.service.userAccessTokensTitle Enable Personal Access Tokens: Omogoči osebne žetone za dostop
admin.team.userCreationTitle Enable Account Creation: Omogoči ustvarjanje računa
channel_notifications.preferences Notification Preferences for Nastavitve obvestil
installed_oauth_apps.help.oauthApplications OAuth 2.0 applications OAuth 2.0 aplikacije
marketplace_modal.install_plugins Install Plugins Nameščeni vtičniki:
user.settings.notifications.emailNotifications Email Notifications Omogoči potisna obvestila:
user.settings.notifications.push Mobile Push Notifications Omogoči potisna obvestila: