Key English Slovenian
admin.channel_settings.description Manage channel settings. Upravljanje nastavitev kanala
admin.customization.announcement.enableBannerTitle Enable Announcement Banner: Omogoči pasico za obvestila.
admin.field_names.enableBanner Enable Announcement banner Omogoči pasico za obvestila.
admin.general.localization.clientLocaleDescription Default language for newly created users and pages where the user hasn't logged in. Privzeti jezik za novo ustvarjene uporabnike in strani, na katerih se uporabnik ni prijavil
admin.group_settings.group_detail.invalid_length Name must be 1 to 64 lowercase alphanumeric characters. Ime mora vsebovati od 1 do 64 malih alfanumeričnih znakov
admin.permissions.permission.create_team.description Create new teams. Ustvari novo ekipo
admin.service.developerDesc When true, JavaScript errors are shown in a purple bar at the top of the user interface. Not recommended for use in production. Ko je true, se napake JavaScripta prikažejo v vijolični vrstici na vrhu uporabniškega vmesnika. Ni priporočljivo za uporabo v produkciji.
admin.team_settings.description Manage team settings. Upravljanje nastavitev kanala
claim.email_to_ldap.enterPwd Enter the password for your {site} email account Vnesi novo geslo za uporabniški račun {site}.
claim.email_to_oauth.enterPwd Enter the password for your {site} account Vnesi novo geslo za uporabniški račun {site}.
claim.oauth_to_email.enterNewPwd Enter a new password for your {site} email account Vnesi novo geslo za uporabniški račun {site}.
edit_channel_header_modal.error The text entered exceeds the character limit. The channel header is limited to {maxLength} characters. Ta glava kanala je predolga, vnesite krajšo
general_tab.teamNameInfo Set the name of the team as it appears on your sign-in screen and at the top of the left-hand sidebar. Nastavite ime ekipe, kot je prikazano na zaslonu za prijavo in na vrhu stranske vrstice na levi strani
sidebar.createChannel Create a public channel Ustvarite nove javne kanale.
sidebar.createGroup Create a private channel Ustvarite nove zasebne kanale.