Key English Dutch
api.channel.patch_channel_moderations.cache_invalidation.error Error invalidating cache Fout bij het ongeldig maken van de cache
api.command_away.desc Set your status away Stel je status in naar afwezig
api.command_remote.accept.help Accept an invitation from an external Mattermost instance Accepteer een uitnodiging van een externe Mattermost server
api.command_remote.cluster_removed Secure connection {{.RemoteId}} {{.Result}}. Beveiligde verbinding {{.RemoteId}} {{.Result}}.
api.command_remote.displayname.hint A display name for the secure connection Een weergavenaam voor de beveiligde verbinding
api.command_remote.invite_password.help Invitation password Uitnodiging wachtwoord
api.command_remote.missing_empty Missing or empty `{{.Arg}}` Ontbrekend of leeg `{{.Arg}}`
api.command_share.uninvite_remote_id.help ID of secure connection to uninvite. ID van beveiligde verbinding om uitnodiging ongedaan te maken.
api.command_share.unknown_action Unknown action `{{.Action}}`. Available actions: {{.Actions}} Onbekende actie `{{.Action}}`. Beschikbare acties: {{.Actions}}
api.command_share.unshare_channel.help Unshares the current channel Maakt het delen van het huidige kanaal ongedaan
api.error_get_first_admin_visit_marketplace_status Error trying to retrieve the first admin visit marketplace status from the store. Fout bij het ophalen van de eerste adminbezoek-marktplaats-status van de winkel.
api.error_set_first_admin_visit_marketplace_status Error trying to save the first admin visit marketplace status in the store. Fout bij het opslaan van de eerste-admin-bezoek-marktplaats-status in de winkel.
api.invalid_custom_url_scheme Invalid custom url scheme has been provided Ongeldig aangepaste url schema is verstrekt
api.templates.cloud_trial_ended_email.start_subscription Start subscription Start abonnement
api.templates.cloud_welcome_email.add_apps_info Add apps to your workspace Apps toevoegen aan jouw werkruimte
api.templates.mfa_activated_body.info Multi-factor authentication has been added to your account on {{ .SiteURL }}. Multi-factor authenticatie is toegevoegd aan uw account op {{ .SiteURL }}.
api.templates.over_limit_90_days_info1 This is a final reminder that we have not received payment for your Mattermost Cloud workspace, which has been overdue since {{ .OverLimitDate }}. Tomorrow we will suspend your service. Dit is een laatste herinnering dat we geen betaling hebben ontvangen voor uw Mattermost Cloud werkruimte, die tegen {{ .OverLimitDate }} betaald moest zijn . Morgen schorsen we jouw dienst.
api.templates.payment_failed.info1 Your financial institution declined a payment from your {{.CardBrand}} ****{{.LastFour}} associated with your Mattermost Cloud workspace. Jouw financiële instelling weigerde een betaling van uw {{.CardBrand}} ****{{.LastFour}} geassocieerd met uw Mattermost Cloud werkruimte.
api.unable_to_read_file_from_backend Error reading file from backend Fout bij het lezen van het bestand vanuit backend
api.upgrade_to_enterprise.app_error An upgrade to Mattermost Enterprise Edition is already running. Een upgrade naar de Mattermost Enterprise editie wordt reeds uitgevoerd.